Betöltés alatt... Kérem várjon...

Hirlevél feliratkozás


Varázsjáték közép- és nagycsoportosoknak

Közzétéve: 2019. 03. 09.@ 16:13

Varázsjáték

Lélekerősítő, feszültségcsökkentő, önértékelést növelő, szeretetközvetítő játékok 4-6 éveseknek, amelyben a gyermekek képzeletük segítségével bejárhatják a fantázia csodálatos birodalmát. (Szülők nélküli foglalkozás)

A Varázsjátékok a képzelet birodalmába röpítik a gyermekeket, ahol létrehozhatják saját belső képi világukat, melyek vezérlő egységként működnek a képességek kimunkálásában, az élmények feldolgozásában. A gyerekek a csoportos foglalkozások során mozgásos és képkialakító fantáziajátékokban, légzésjátékokban vesznek részt, melyek hozzájárulnak a lelki, érzelmi, szociális és kognitív fejlődéshez A rövid, egy-egy szimbólumra építő képzelet-mesék kibontják a gyermeki fantáziát, szépséges, saját, egyéni képeikkel megerősítik a személyiséget. A mesékben megjelenő szimbólumok megszólítják őket, és segítenek örömeik és nehézségeik feldolgozásában, elfogadásában, ha szükség van rá: átformálásában, hogy azok személyiségük építőköveivé váljanak, és segítsék őket az újabb örömök befogadásában vagy a nehézségekkel való megküzdésben.

A foglalkozás menete: A gyermekek fogadása és játékba való meghívása után körben leülünk a földre, hogy a csenddel segítve egymást meghallgassák a gyermekek a Varázsjáték meséjét (a Varázsjátékos kötetekből). Ezután a játék nyomán keletkezett belső élményeiket fogalmazzák meg a gyermekek, mindezt le is rajzolhatják, hogy azután el is mesélhessék rajzuk történetét a “játékmesternek”. A játék befejezése után elbúcsúzunk a gyermekektől és várjuk őket a következő alkalommal.

A csoport minden gyermeknek az önkifejezés, az ellazulás és a belső ritmus megtalálásának élményét nyújtja. A foglalkozásokat élménymegosztó beszélgetések, rajzolások tagolják, segítve az előremutató megoldások felfedezését, önmaguk megismerését, megértését az egymáshoz való empatikus kapcsolódást, toleranciát és az együttműködést.

A játékok során a gyermekek kialakíthatják a képzelet és a valóság képeit, beindítva, mozgásba lendítve a képességeket. A fantáziajátékok képei – az előre elkészített okos-eszközök képei és fantáziát behatároló játékaival szemben- elősegítik a teljes személyiség gazdagodását, a kreativitás növekedését, a verbális és grafikus kifejezésmód nagymértékű fejlődését.

A Varázsjáték hozzájárul a gyermekek lelki, érzelmi, szociális és kognitív fejlődéséhez. A mozgásos fantáziajátékok a gyermekek mozgáskoordinációjának, egyensúlyérzékének, téri tájékozódó képességének megerősítésében nyújtanak segítséget. A képkialakító fantáziajátékokban a szárnyaló képzelet a saját belső képi világ kidolgozását segíti. A légzésjátékok a megfelelő légzés kialakításához, gyakorlásához kínálnak változatos lehetőségeket, ezáltal segítve a logopédiai fejlesztőmunkát is. Páros és csoportos játékai a társas kapcsolatok fejlődését segíti elő. Segítséget nyújt a traumatikus élmények szimbolikus feldolgozásában, érzelmi elakadásokban is. Hozzájárul a fogalmazás készségeinek fejlesztéséhez és a finommotorika fejlődéséhez.

Csoportlétszám: min. 5 – max.10 fő
Életkor: 4-6 éves korig
Időpont: hétfőnként 17 órától
Foglalkozás időtartama: 45-60 perc (egyénfüggő)
Csoportvezető: Csepreghyné Csonka Emese (pszichológus)
Foglalkozás díja: 2 500 Ft, egy hónapra 10 000 Ft.


További részletek a módszerről:
http://gobelorsolya.hu/